Hjärups Budoklubb Logga

   Sensei Tommy (Tom) Shih,   BJJ och Judo black belt           
                    Instruktör BJJ och Submission